Impressum

prva petorka pot liste:

Mario Đira
Emir Fulurija
Željko Krešić
Dražen Smaranduj
Leo Vidmar

trojica važnih igrača s klupe:

Ante Ljubičić
Davor Rončević
Andrija Škare

na dvojnoj registraciji:

Goran Pavlov

sudjeluju/sudjelovali su:

Andrea Rožić
Antonio Pošćić
Dragan Vuković - DJ Vuk
Iva Ušćumlić Gretić
Josip Kudumija (aka Lu Zwei)
Karlo Stojčević
Marin Mihalj
Marina Vukman
Matija Manđurov
Miroslav Cmuk
Sanela Kokić
Tomislav Sporiš
Vatroslav Miloš
Vladimir Gojun

potlista.com 3.0 su radili:

Tomislav Vranić Vrana – dizajner
Martin Vrkljan – programer

a bez njihove tehničke pomoći ne bi nikada ni krenuli davne 2009.

Ana Kunej
Maris Miloš
Damir Prelić